Transparentní účet:  111 00 33 / 5500

♥ Transparentní účet:
111 00 33 / 5500

ČESKÝ MOZEK a naše cíle

 

Obecně prospěšným cílem je zejména ochrana práv nebo jiných humanitárních hodnot, rozvoj duchovních hodnot, pomoc rodinám hendikepovaných dětí, podpora projektů a aktivit osob s tělesným a mentálním hendikepem, vytváření pracovních příležitostí, podpora jejich zaměstnávání a rekvalifikace, vzdělávání, osobní asistence, odlehčovací služby a pobyty, půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek.

Dalším cílem je rozvoj ve vědě, technice, výzkumu a lékařství a majetková podpora mladých a nadějných českých vědců.

Nadační fond je také projektem transparentních účtů, které jsou určeny pro finanční příspěvky dětským i dospělým klientům, kteří se rozhodli bojovat a zkvalitnit tak svůj život a život svých blízkých.

ČESKÝ MOZEK a naše cíle

 

Obecně prospěšným cílem je zejména ochrana práv nebo jiných humanitárních hodnot, rozvoj duchovních hodnot, pomoc rodinám hendikepovaných dětí, podpora projektů a aktivit osob s tělesným a mentálním hendikepem, vytváření pracovních příležitostí, podpora jejich zaměstnávání a rekvalifikace, vzdělávání, osobní asistence, odlehčovací služby a pobyty, půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek.

Dalším cílem je rozvoj ve vědě, technice, výzkumu a lékařství a majetková podpora mladých a nadějných českých vědců.

Nadační fond je také projektem transparentních účtů, které jsou určeny pro finanční příspěvky dětským i dospělým klientům, kteří se rozhodli bojovat a zkvalitnit tak svůj život a život svých blízkých.

Díky nadačnímu fondu ČESKÝ MOZEK se snažíme s Vaší pomocí pomáhat plnit sny a přání tam, kde je to zapotřebí. Mohou to být sny vedoucí k prvním krokům k samostatnosti, k získání potřebných finančních prostředků na pořízení kompenzačních či jiných pomůcek ke zkvalitnění života rodin, jejich cesta je běh na dlouhou trať.

„Půjdete do toho s námi?“

Pomozte nám společně podpořit věci, které mají smysl a tou nejkrásnější odměnou pro nás všechny bude dětský úsměv.

Věříme, že tento projekt pomůže všem, kteří potřebují pomoci s financováním nejen potřebné intenzivní rehabilitace, jež není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ale veškerých jiných potřeb žadatele.

Jak můžete pomoci

 

Věříme, že ani Vám není lhostejné, jakým způsobem je postaráno o naše spoluobčany s tělesným či mentálním postižením. Věříme, že i Vám záleží na budoucnosti naší malé země uprostřed Evropy a trápí vás odliv našich talentovaných mozků do zahraničí.

 

Podporovat ČESKÝ MOZEK, nadační fond můžete hned několika způsoby:

  • Podporou konkrétního projektu, dle Vašeho výběru
  • Zřízením trvalého příkazu ve prospěch nadačního fondu ČESKÝ MOZEK
  • Zasláním finančního daru na účet nadačního fondu ČESKÝ MOZEK
  • Darem do aukce kde dražíme darované předměty ve prospěch dětí, které najdete v sekci „Příběhy klientů“
  • Zakoupením produktu označeného logem nadačního fondu ČESKÝ MOZEK
  • Uspořádáním sbírkové či benefiční akce
  • Stanete-li se nadačním partnery

Poku se Vám líbí, co děláme,  můžete podpořit i naši činnost:

Raiffeisenbank 111 00 33 / 5500, variabilní symbol 0707 

“Vaše podpora je pro nás i oceněním naší práce.”

Můžete podpořit i pomocí QR kódu, kde výše částky je zcela na Vás.

“Děkujeme, že společně s námi pomáháte.”

Děkujeme Raiffeisen Bank za vedení nadačního účtu a za transparentní účty pro naše klienty, které jsou osvobozené od všech poplatků.

Speciální poděkování patří všem individuálním dárcům, kteří nám pravidelně či nárazově posílají finanční podporu na účet.  Děkujeme!

Podporovatelé našich klientů: