Transparentní účet:  111 00 33 / 5500

♥ Transparentní účet:
111 00 33 / 5500

 

 

Vítejte na stránkách nadačního fondu ČESKÝ MOZEK

„Pomáhejme nejen srdcem, ale i rozumem.“

Nadační fond ČESKÝ MOZEK podporuje zejména rozvoj ve vědě, technice, výzkumu a lékařství. V souvislosti s tím je dalším cílem majetková podpora mladých a nadějných českých vědců, různých českých vědeckých organizací a spolků. Dalším cílem je finanční podpora vážně nemocným dětem a dospělým, podpora projektů a aktivit právníckých i fyzických osob zaměřených na tělesně a mentálně postižené občany. Dále je to podpora k vytváření pracovních příležitostí osobní asistence, odlehčovací služby a ozdravné pobyty.

Projekt Medvídkovo srdce je soutěž určena pro všechny, kteří v termínu konání soutěže připějí na transparentní účet klienta (vedený pod nadačním fondem ČESKÝ MOZEK) minimální částkou 200,- Kč. Jméno dárce vložíme do slosování o hodnotnou cenu, která proběhne po skončení soutěže. Finanční prostředky z této soutěže jdou konkrétnímu klientovi pro kterého je soutěž vyhlášena. Více informací a podmínky soutěže najdete zde.

Nadační fond ČESKÝ MOZEK spustil projekt Medvídkova kasička. Hlavním cílem tohoto projektu je správa transparentních účtů klientů, které jsou určeny finančním příspěvkům dětským i dospělým klientům. Každého klienta tak můžete podpořit zasláním libovolné částky na transparentní účet, které najdete v příbězích klientů

Daruj a pomáhej srdcem je projekt zaměřený na vedení a správu charitativních aukcí, které probíhají na sociální síti Facebook a aukčním portálu Aukro.

Zlaté štěstí je soutěž o ceny za aktivní účast na charitativních aukcích. Více o podmínkách na www.ceskymozek.cz/zlatestesti

Díky nadačnímu fondu ČESKÝ MOZEK se snažíme s Vaší pomocí pomáhat plnit sny a přání tam, kde je to zapotřebí. Mohou to být sny vedoucí k prvním krokům k samostatnosti, k získání potřebných finančních prostředků na pořízení kompenzačních či jiných pomůcek ke zkvalitnění života rodin, jejich cesta je běh na dlouhou trať.

„Půjdete do toho s námi?“

Pomozte nám společně podpořit věci, které mají smysl a tou nejkrásnější odměnou pro nás všechny bude dětský úsměv.

Věříme, že tento projekt pomůže všem, kteří potřebují pomoci s financováním nejen potřebné intenzivní rehabilitace, jež není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ale veškerých jiných potřeb žadatele.

Jak můžete pomoci

 

Věříme, že ani Vám není lhostejné, jakým způsobem je postaráno o naše spoluobčany s tělesným či mentálním postižením. Věříme, že i Vám záleží na budoucnosti naší malé země uprostřed Evropy a trápí vás odliv našich talentovaných mozků do zahraničí.

 

Podporovat ČESKÝ MOZEK, nadační fond můžete hned několika způsoby:

  • Podporou konkrétního projektu, dle Vašeho výběru
  • Zřízením trvalého příkazu ve prospěch nadačního fondu ČESKÝ MOZEK
  • Zasláním finančního daru na účet nadačního fondu ČESKÝ MOZEK
  • Darem do aukce kde dražíme darované předměty ve prospěch dětí, které najdete v sekci „Příběhy klientů“
  • Pokud chcete přispět konkrétnímu dítěti, nezapomeňte při platbě uvést jeho/její VARIABILNÍ SYMBOL.
  • Zakoupením produktu označeného logem nadačního fondu ČESKÝ MOZEK
  • Uspořádáním sbírkové či benefiční akce
  • Stanete-li se nadačním partnery

Poku se Vám líbí, co děláme,  můžete podpořit i naši činnost:

Raiffeisenbank 111 00 33 / 5500, variabilní symbol 0707 

“Vaše podpora je pro nás i oceněním naší práce.”

Můžete podpořit i pomocí QR kódu, kde výše částky je zcela na Vás.

“Děkujeme, že společně s námi pomáháte.”

Děkujeme Raiffeisen Bank za vedení nadačního účtu a za transparentní účty pro naše klienty, které jsou osvobozené od všech poplatků.

Speciální poděkování patří všem individuálním dárcům, kteří nám pravidelně či nárazově posílají finanční podporu na účet.  Děkujeme!

Podporovatelé našich klientů

Vážíme si podpory našich partnerů a spřátelených organizací. Děkujeme!